The Work That Reconnects

In de traditie van Joanna Macy. In 2015 heb ik de facilitatorstraining gevolgd bij Joanna Macy. Deze prachtige mens is een van mijn inspiratoren en voelbaar in mijn werk. De training The Work That Reconnects is door Joanna ontwikkeld en al 40 jaar beproefd. Ik geef deze training omdat ze voor mij werkt, ze brengt me dichter bij mijzelf, mijn medemens en het leven zelf.

Watch: A beautiful video impression of our workshop in January 2019 made by Maria Kolossa. Fire Sharings The Work That Reconnects 25-27 jan 2019 

Persoonlijk portret van Joanna Macy Befriending our Despair

Read: Interview with me for the Work The Reconnects website Featured Facilitator

Recent interview over Joanna Macy voor Bodhi (Boeddhistische wijsheid voor de 21ste eeuw). Sterke boeddhistische vrouwen: Joanna Macy

Waar gaat The Work That Reconnects over?

De methodiek

The Work That Reconnects volgt uit het bewustzijn dat de mens onlosmakelijk verbonden is met het wel en wee van de plek waar ze woont, de Aarde. Het is een reis door deze verbondenheid. De reis gaat verder dan je eigen persoonlijke behoeften en belangen, het gaat over je collectiviteit en het leven zelf.

Door de verbinding aan te gaan met het grotere lichaam waartoe je behoort, maak je contact met je potentie, je verlangen, je weerbaarheid en daadkracht. Je reist over de Aarde als je thuis, je kijkt naar de Aarde en haar pijn, je herstelt je band met de Aarde. Als een reis langs de seizoenen, langs licht en donker, langs loslaten en tot bloei komen, een natuurlijk proces. In The Work That Reconnects doorloop je vier stadia.

Het spiraal van The Work That Reconnects

dandelionspiral

By Dori Midnight

1. Dankbaarheid

De motor voor onze reis. We putten hier energie uit, levensmoed, enthousiasme, geluk, verbondenheid.

 2. Respecteren van je gevoelens

Ons vermogen tot verbondenheid geeft ons inzicht in wat er aan de hand is met onze leefomgeving. Wat ervaren wij? Gaat het goed? Maken we ons zorgen? Voelen we verdriet? We maken hier contact mee. 

3. Met nieuwe ogen kijken

Hoe gaan we om met onze plek op Aarde. Wat heeft de wereld nodig? Hoe vinden wij dit in onszelf en in anderen? Wat kunnen we leren van het leven zelf, van de mens, onze voorouders, degenen die na ons komen? Van andere levensvormen? Wat is onze hoop?

4. Voortgaan, oftewel doen! Hoe vertalen wij onze verworven inzichten in daden, in een groter verband, in gemeenschap en daadkracht? Hoe maken we onze hoop actief?

Er is veel ruimte voor zelfonderzoek, tegelijkertijd is The Work That Reconnects een groepsmethodiek, je bent een spiegel voor elkaar. We gebruiken diverse methodieken zoals meditatie, creatief lichaamswerk, storytelling, open dialoog, rituelen, natuurverbinding, diepe ecologie & systeemtheorie (mens en aarde zijn onlosmakelijk verbonden). Centraal staat deze verbondenheid met al het leven op aarde. 

“To those of us growing up in the Industrial Growth Society, a breathtakingly new view of reality arises from deep ecology, systems thinking, and the resurgence of nondualistic spirituality.  These three streams attest to our mutual belonging in the web of life, and to powers within us for the healing of our world.  They are basic to the core assumptions of the Work That Reconnects.” Joanna Macy

Doelgroep

By Tsondru Chris Jardine, Facilitatorstraining, River’s Bend, California 2015Rivers Bend fire

The Work That Reconnects is gericht op de versterking van jouw persoonlijke capaciteiten. Het is gericht op je potentieel, op je hart, je compassie, je wijsheid.

Deze methode helpt je om meer contact te maken met tijd & ruimte. De diepe ecologie, je bent deel van het levensweb, degenen die er voor jou waren, die na jou komen en alle levensvormen met wie wij de aarde nu delen. Het helpt je om (toekomst-) visies te verbeelden en te realiseren, je gevoel van gemeenschap te verdiepen. Om te werken aan de transitie naar een samenleving die het leven ondersteunt en niet uitholt. Ze draagt bij aan meer veerkracht.

Een breed publiek is aangetrokken tot dit werk. In eerste instantie richtte dit werk zich op mensen die zich grote zorgen maakten over massavernietigingswapens en de risico´s van het gebruik van kernenergie. In het begin kwamen er vooral milieuactivisten op af.

Nu trekt The Work That Reconnects jong en oud, over de hele wereld. Het werk wordt gebruikt voor zowel sociale als ecologische vraagstukken. Deelnemers zijn bijvoorbeeld medewerkers van natuur en milieuorganisaties, kunstenaars, sociaal werkers, vernieuwers, onderwijzers, wetenschappers. Ze komen van all walks of life.

Ze hebben vaak wel gemene delers. Het zijn mensen die zich verbonden voelen met het welzijn van meer dan zichzelf. Mensen die gealarmeerd zijn door milieuproblemen, met daar aan gekoppeld ook sociale problemen, en die behoefte hebben aan erkenning van het verdriet en de onrust die dit met zich meebrengt. Mensen die zich open durven te stellen voor zichzelf en elkaar.

¨Love for the world and pain for the world are not separate but two sides of the same coin, it takes strength, permission and safety to explore it. It is a hinge in the work, a turning point. In hearing this, it is not a private craziness, a neurotic problem of ours, our anguish comes from our caring and our caring comes from a deep interconnectedness.¨ Joanna Macy

Een training organiseren

Ik bied maatwerk en kijk per doelgroep wat het beste aansluit. Het meest gangbaar is een intensieve tweedaagse workshop (vrijdagavond tot zondagmiddag). Daarin licht ik de beginselen van dit werk toe en begeleid ik deelnemers door de 4 stadia. Meerdere dagen of een cursusvorm zijn mogelijk.

Een groep bestaat uit circa 12 tot 16 deelnemers. Ik kom op uitnodiging naar groepen. Ik heb de mogelijkheid om locaties in Nederland te boeken, of ik kom op locatie.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor grotere groepen tot circa 30 personen. Een mooie vorm is een ervaringsdag van het spiraal voor bijvoorbeeld uw organisatie of bedrijf.

Ervaringen van deelnemers (zie ook English page):

” The Work That Reconnects geeft allereerst vertrouwen in onze vermogens om bij te dragen aan een goed leven. Het berust op een diepe erkenning van fundamentele goedheid van onze natuurlijke omgeving en van ons als mensen. Vanuit dit besef kun je je openen voor wat er is, het mooie en het pijnlijke. Dit helemaal erkennen,  je daar fris naar toewenden en voelen dat je onderdeel bent van een groter geheel, het levensweb. Dit wordt verfijnd tot het verkennen van individuele en praktische mogelijkheden door iedere deelnemer. In deze tijd met verontrustende berichten en gevaren biedt The Work That Reconnects een leidraad voor denken en doen die mensen bemoedigt.

Het gaf mij een gevoel van vrijheid en nieuwe ideeën. Manon weet ruimte te geven aan –soms heftige- gevoelens in de groep en deze standvastig en liefdevol te leiden. Na de workshop  voelde ik me vrij en verbonden tegelijk, een vruchtbaar resultaat.”    

Lida Hospers-Klein

Prijsindicatie:

Ik vraag per deelnemer 125 euro voor een tweedaagse workshop inclusief BTW. Meestal maak ik een variabel tarief zodat men naar draagkracht iets meer of minder kan betalen. Daar komen kosten voor maaltijden en accommodatie bij. Deze kunnen laag gehouden worden bijvoorbeeld als een ruimte niet gehuurd hoeft te worden, door potluck maaltijden en als er geholpen wordt bij het koken.

Voor bedrijven liggen de prijzen anders, mail me voor meer informatie.

Meer informatie: InLeven@greenmail.net

Meer lezen: www.theworkthatreconnects.org

¨The one we need to hear from most, is ourselves¨ Joanna Macy